>>> :: :: ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร :: :: <<< เบอร์สายด่วน 0-2429-4860-4

 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง
 
Download File View File
 
 
 
 
 
 
 
อาทิตย์ ที่ 26 มีนาคม 2560
 
สำนักงานเลขา
แบบประเมินความพึงพอใจ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
คืนความสุขให้คนในชาติ
เฟสบุค
aec
สมุทรสาคร
บางกอกไอเดีย
สายด่วน1111
สมาคมพนักงานเทศบาล
ฐานข้อมูลรัฐบาล
กพ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อ - จัดจ้าง
สสส
การท่องเที่ยว
ดเดเ้้เ้เ้ด้
ช่อง9
ช่อง7
ช่อง5
ช่อง3
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
กรมอุตุวิทยา
ทีวิ